Зелени покриви MODI

1

Модулните елементи MODI се използват за изграждане на повдигнати подове при фундаменти, зелени покриви, спортни площадки и тревни площи.

Зеленият покрив MODI намалява разходите за поддръжка благодарение на това, че цялата покривна площ е защитена от слънчевите лъчи и сезонните температурни колебания.

Зелените покриви MODI са ефективен начин за цялостното подобряване на околната среда в градовете, както и за намаляване на външния шум.

1

Модулните елементи MODI се използват за изграждане на повдигнати подове при фундаменти, зелени покриви, спортни площадки и тревни площи.

Зеленият покрив MODI намалява разходите за поддръжка благодарение на това, че цялата покривна площ е защитена от слънчевите лъчи и сезонните температурни колебания.

Зелените покриви MODI са ефективен начин за цялостното подобряване на околната среда в градовете, както и за намаляване на външния шум.

Приложение

Модулните елементи MODI са приложими при изграждането на:

 • плоски или наклонени, нормално и интензивно натоварени покривни градини
 • зелени плоски покриви на къщи, халета, гаражи и др.
 • зелени наклонени покриви с наклони по-големи от 15%
 • спортни площадки
 • тротоари и малки пътища, които могат да бъдат обект на ерозия в следствие на течащи води
 • зони с активни подпочвени води

Предимства

 • Намалява разходите за поливане. Чашките на MODI са резервоари, които складират водни резерви (14-18 l/m2)
 • Лесен монтаж, режат се с трион или ъглошлайф.Всеки работник може да положи (80м2/час)
 • Удобни за прекарване на комуникации. Тръби и кабели могат спокойно да минават през кухото пространство под елементите
 • Осигурява вентилиране на пространството между почвения слой и хидроизолацията
 • Следва извивките на терена
 • Устойчиви на натиск - повече от (10 000 кг/м2)
 • Равномерно разпределение на водата, благодарение на отвеждащите канали
 • Добро отводняване . Притежава система от дренажни отвори, които пропускат излишната вода
 • Подходящ за големи наклони - дори по-големи от 15%
 • Надеждна защита от корени

Полагане

 

Полагане на елементите MODI върху добре хидроизолиран покрив.

Насипване на вулканичен камък или керамзит (фракция 10-15мм) в чашките.

Полагане на геотекстилна  мембрана и насипване с почва.