Модул за бетон и трева MODI CE 080

Модулът за бетон и трева MODI CE 080 се използва за създаване на здрава и монолитна основа от армиран бетон. Подходящ е за оформяне на паркинг и дворни площи, пешеходни алеи, паргинги и др. Незапълнените с бетон пространства са подходящи за насипване с чакъл или засаждане на трева.

mold for concrete and grass

Модулът за бетон и трева MODI CE 080 се използва за създаване на здрава и монолитна основа от армиран бетон. Подходящ е за оформяне на паркинг и дворни площи, пешеходни алеи, паргинги и др. Незапълнените с бетон пространства са подходящи за насипване с чакъл или засаждане на трева.

mold for concrete and grass

Приложение

 • За изграждане на всякакъв вид постоянни паркинги за обществени, частни, търговски, спортни или промишлени съоръжения
 • При изгражанде на пешеходни алеи, пътеки, игрища, площадки и др.
 • При изграждане на площадки за паркиране на каравани,  хеликоптери и др.
 • За оформяне на крайпътни площи, при бордюри на железопътни и тролейбусни пътища
 • При оформяне на паркове, градински площи и др.
 • За подсилване и защита на стръмни терени
 • При заздравяване на речни брегове и канали

Предимства

 • Устойчив на натоварване
 • Икономичен -  пести транспорт, бетон, труд и време
 • Самооттичащ се, благодарение на затревените пространства
 • Озеленяващ, дава възможност за затревяване на земята
 • Екологичен - произведен от рециклиран материал

Полагане

1 2 3

 1. Полагане на модула за бетон и трева MODÌ

 2. Полагане на арматурната мрежа

 3. Изливане на бетон за запълване на кухините до капачките

 4  5  6

 4. Премахване на капачките и откриване на празните места с форма на детелина

 5. Запълване на празните места с почва

 6. Настилка изградена с помоща на модули за бетон и трева MODI